Využívanie cloudu

 
 

Spolocnost TD SYNNEX v súcasnosti ponúka dve cloudové platformy, ktoré sú prispôsobené rôznym potrebám zákazníkov. Tieto dve platformy budú v blízkej budúcnosti zosúladené a vylepšené. Teraz však prinášame zhrnutie, ktoré vám pomôže sa rozhodnút, ktorá platforma je pre vás tá pravá.  

StreamOne Cloud Marketplace

Cloudový obchod StreamOne (SCM) vám pomôže získať informácie, nakupovať a spravovať širokú škálu predplatených služieb v mene vašich koncových používateľov.

StreamOne Enterprise Solutions

Platforma StreamOne Enterprise Solutions (SES) poskytuje dodatočné funkcie pre komplexné pracovné zaťaženia riešení IaaS a PaaS s robustnými nástrojmi pre partnerov a ich koncových zákazníkov určenými na fakturáciu a správu.

Porovnanie platformy

StreamOne Cloud Marketplace
(SCM)

StreamOne Enterprise Solutions
(SES)

Chcem platformu, ktorá zjednodušuje a urýchľuje cloudové transakcie, a ktorá je oveľa rýchlejšia než využívanie procesov individuálnych dodávateľov

Chcem mať možnosť ďalej predávať riešenia SaaS pozostávajúce z viacerých cloudov vo forme mesačného alebo ročného predplatného a spravovať ich v mene môjho koncového používateľa

Chcem mať možnosť ďalej predávať komplexné riešenia IaaS a PaaS pozostávajúce z viacerých cloudov a ponúkať svojim koncovým používateľom samoobslužný prístup na účely zriaďovania v reálnom čase, reportovanie a spravovanie spotreby na úrovni oddelení

Chcem mať možnosť rýchlo a ľahko získať informácie, nakupovať a spravovať cloudové služby

Chcem mať možnosť rýchlo a ľahko spúšťať online obchody pre zákazníkov

Chcem pristupovať k pripraveným hybridným riešeniam, ktoré mi pomôžu začať so zložitejšími cloudovými riešeniami

Veľmi dôležitá je pre mňa automatizovaná fakturácia

V súčasnosti nepotrebujem online obchod pre zákazníkov

Prevažne chcem poskytovať služby zákazníkom z kategórie stredne veľkých spoločností až po veľké podniky

Prevažne chcem poskytovať služby zákazníkom z kategórie malých a stredných podnikov

Chcem ponúkať vlastné riešenia postavené na základe riešení IaaS

Viac informácií

Viac informácií