Open Value/ Open Value Subscription

Open Value

Program Open Value je vhodný pokud máte malou až středně velkou organizaci s pěti nebo více stolními počítači a chcete zjednodušit správu licencí, spravovat náklady na software a zlepšit kontrolu nad svými investicemi. Zahrnuje také Software Assurance, který poskytuje přístup k cenným výhodám, jako jsou školení, plánování nasazení, upgrady softwaru a podpora produktů, které vám pomohou zvýšit produktivitu celé vaší organizace.
 
Open Value je k dispozici komerčním, vzdělávacím, vládním a neziskovým organizacím.
 

Open Value Subscription

 Program Open Value Subscription poskytuje nejnižší počáteční náklady z možností Open Value a flexibilitu pro snížení celkových nákladů na licence v letech, kdy počet stolních počítačů klesá. Tato možnost uděluje vaší organizaci práva ke spouštění softwaru v celé organizaci pouze po dobu platnosti smlouvy se společností Microsoft. Máte také možnost přidat možnost jedné platformy do smlouvy o předplatném Open Value Subscription. Program Open Value Subscription je k dispozici komerčním subjektům, vládním organizacím prostřednictvím smlouvy Open Value Agreement a vzdělávacím institucím prostřednictvím programu Open Value Subscription for Education Solutions.

Dostupnost

Při počátečním nákupu pěti nebo více licencí můžete po dobu platnosti smlouvy získávat produkty a služby podle potřeby.
  
Kromě možností pro komerční firmy nabízí Microsoft také možnosti prostřednictvím Open Value pro následující odvětví: 
  • Vládní organizace
  • Vzdělávací instituce
  • Neziskové organizace
  • Nadnárodní organizace

Pro zřízení smlouvy či další informace kontaktujte tým Microsoft microsoft.cz@tdsynnex.com