Microsoft SPLA

Přehled

Licenční dohoda poskytovatele služeb (SPLA – Services Provider License Agreement) opravňuje poskytovatele služeb, aby umožnili komerční používání produktů třetí straně, takže koncoví zákazníci odebírající služby založené na softwarových produktech Microsoft jsou zproštěni povinnosti získat své vlastní softwarové licence. Tato povinnost je přenesena na poskytovatele služeb IT, který tak zajistí i řádnou správu a údržbu licencí.

Co je to Services Provider License Agreement?

Poskytovatelé komerčních hostingových služeb potřebují uzavřít zvláštní dohodu – Services Provider License Agreement (SPLA). To je licenční program s měsíčním cyklem navržený tak, aby umožnil poskytovatelům služeb nabízet hostingové, outsourcingové a jiné softwarové služby zákazníkům, jinými slovy komerčně pronajímat software bez předem vynaložených kapitálových nákladů a výsledných rizik. V reálném světě to znamená schopnost testovat a vytvářet vlastní prostředí, budovat zákaznickou základnu a generovat příjmy – to vše bez utrácení jakýchkoli peněz za softwarové licence, což vám umožňuje lépe řídit vaše hotovostní toky.

SPLA v kostce

SPLA zprůhledňuje softwarové náklady poskytovatele služeb pro jeho zákazníky, neboť umožňuje zacházet se softwarem spíše jako s provozními než jako s kapitálovými náklady. V případě SPLA poskytovatel služeb platí až od okamžiku skutečného užívaní, a jen za to, co se skutečně použije. Tento druh inovačního softwarového řešení dodávaného na přání poskytovateli umožňuje nabízet zákazníkům pružná a efektivní řešení.

Pro zřízení smlouvy či další informace kontaktujte tým Microsoft microsoft.cz@tdsynnex.com