Služby a Nástroje

 
 

V dnešnej dobe už nepostačuje poskytovať klientom len služby špecialistu na obstarávanie. Veľkoobchodníci si musia nájsť nové služby s vysokou maržou, ktorými v záujme ochrany a zvyšovania ziskovosti doplnia svoje portfólio. Podstatnou súčasťou prevádzky spravovaných služieb sú nástroje na vzdialené monitorovanie a správu, profesionálnu automatizáciu služieb a migráciu. TDCloud ponúka prostredníctvom našej komunity dodávateľov nielen tieto služby, ale aj mnohé ďalšie.

Medzi partnerov, ktorí poskytujú služby, patria: