Zálohovanie, obnova po zlyhaní a úložisko

 
 

Sprievodca zálohovaním do cloudu pre predajcov

Zálohovanie a obnova po zlyhaní by mali byt nevyhnutnou súcastou programu zabezpecenia kontinuity podnikania u každej firmy. Cloudové riešenia zálohovania môžu byt cenovo výhodnejšou a výrazne rýchlejšou alternatívou k lokálnym možnostiam obnovy po zlyhaní.

Volbou riešenia založeného na cloude budete mat istotu, že údaje vašich klientov sú zálohované v bezpecí na vzdialenej lokalite, ktorá ponúka lahkú možnost prístupu a obnovy. Tím TD SYNNEX Cloud spolocnosti TD SYNNEX nadviazal partnerstvo s najlepšími poskytovatelmi vo svojej triede. Každý z nich splna najprísnejšie normy týkajúce sa dodržiavania súladu a zabezpecenia v rámci odvetvia.

Ponuka dodávatelov zálohovania do cloudu spolocnosti TD SYNNEX

Spolocnost TD SYNNEX spolupracuje s dodávatelmi riešení zálohovania do cloudu, ktorí ponúkajú najvyššiu kvalitu ochrany najdôležitejších údajov vašich klientov. Títo dodávatelia dokážu splnit potreby firiem všetkých typov a velkostí, a ponúkajú množstvo služieb a možností, ktoré pokrývajú nasledujúce oblasti:

  • bezproblémové zálohovanie serverov, databáz a pevných diskov do cloudu bez obetovania funkcií v iných oblastiach prevádzky firmy,
  • implementácia služieb DRaaS (obnova po zlyhaní ako služba) pre replikáciu do cloudu a rýchlu obnovu fyzických serverov a virtuálnych strojov,
  • poskytovanie lahko použitelných technológií, ktoré prakticky eliminujú riziká a prestoje pocas migrácie,
  • bezproblémové rozšírenie infraštruktúry klientov do oblasti cloudu.

Platforma StreamOne od spolocnosti TD SYNNEX ponúka predajcom úplný prístup k prispôsobeniu možností zálohovania do cloudu a obnovy po havárii na základe potrieb klientov, aby zaistila najbezpecnejší, najspolahlivejší a najefektívnejší program.

Medzi prémiových dodávateľov služieb zálohovania do cloudu patria: